Slideshow shadow
Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi/ Januari 21, 2021/ 26-BSG-30B, (Ezekieli 30:1-26)/ Dhima: Hukumu ya Mungu juu ya Misri/ Wimbo: Imeanzishwa Hukumu (SDAH 416) Ezekieli 30:22–24 — 22 Basi Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, Mimi ni juu ya Farao, mfalme wa Misri, nami nitamvunja mikono yake, mkono ulio wenye nguvu, na huo uliovunjika, Nami nitauangusha upanga ulio katika mkono
...read more

Ezekieli 30: Usomaji, Vidokezo.

Ezekieli 30: Usomaji, Vidokezo.

Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Ezekieli 30/ Dhima: Hukumu ya Mungu kwa Misri: Misri na washirika wake wataanguka (1-19); Mungu atamuangamiza Farao na Jeshi lake (20-26).   EZEKIELI 30: 1 Neno la Bwana likanijia tena, kusema, 2 Mwanadamu, tabiri, useme, Bwana MUNGU asema hivi; Pigeni makelele ya uchungu, Ole wa siku ile! 3 Kwa maana
...read more

Ezekieli 29: Usomaji, Vidokezo

Ezekieli 29: Usomaji, Vidokezo

Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Ezekieli 29/ Dhima: Ukiwa na Urejesho wa Misri (1-16)/ Misri kutolewa kwa Nebukadreza kama Malipo (17-21). EZEKIELI 29: 1 Katika mwaka wa kumi, mwezi wa kumi, siku ya kumi na mbili ya mwezi, neno la Bwana likanijia, kusema, 2 Mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao, mfalme wa Misri,
...read more

Kiburi cha Misri.

Kiburi cha Misri.

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ 26-BSG-29Y, (Ezekieli 29:2-3, 6)/ Vidokezo vya Sahamu vinavyoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo / Dhima: Kiburi cha Misri. Andiko Msingi: “Mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao, mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake, na juu ya Misri yote; nena, useme, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, Mimi ni juu yako,
...read more

Ezekieli 28: Usomaji, Vidokezo.

Ezekieli 28: Usomaji, Vidokezo.

Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Ezekieli 28/ Dhima: Anguko la Mkuu wa Tiro: Adhabu ya Mkuu wa Tiro kwa ajili ya kujiinua kwake mwenyewe (28: 1-10)/ Maombolezo juu ya Anguko la Mfalme wa Tiro (28:11-19)/ Tangazo dhidi ya Sidoni (28:20-24)/ Mbaraka wa baadaye kwa Israeli (28:25-26) EZEKIELI 28: 1 Neno la Bwana likanijia
...read more