Walawi 17: Maswali Na Majibu.

Walawi 17: Maswali Na Majibu.

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Mambo ya Walawi 17, (3-BSG-17J)/ Katika aya fupi, jibu Maswali au Mambo Makuu uliyojifunza katika sura hii.   [1] Sura hii inahusu nini? (17:1–16) Sheria muhimu ili kuhifadhi upatanisho: makatazo mawili yenye nguvu, moja dhidi ya ibada ya sanamu, na moja dhidi ya kutumia vibaya damu iliyomwagika ya dhabihu. [2] Nani
...read more

Walawi 1: Usomaji/ Vidokezo

Walawi 1: Usomaji/ Vidokezo

3-BSG-1C: USOMAJI WA BIBLIA. Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Mambo ya Walawi 1/ Dhima: Sadaka ya Kuteketezwa. Walawi 1: 1 Bwana akamwita Musa, na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, 2 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng’ombe
...read more

Sadaka ya Kuteketezwa

Sadaka ya Kuteketezwa

Walawi 1: Mwongozo wa Ibada/ 3-BSG-1A, (Walawi 1:1-17)/ Maudhui: Sadaka ya Kuteketezwa/ Wimbo: Jesus Paid It All (SDAH 184)   Uchunguzi: Sadaka ya Kuteketezwa, mfano wa Kristo – (tazama Ebr. 7:25, 26; 1 Yn. 3:5; 2 Kor. 5:21; 1 Pet 1:18-19). Tafakari: Mpendwa, karibu katika kitabu cha Walawi. Mahali – (Israeli iko Mlima Sinai mwaka
...read more