Walawi 21: Maswali & Majibu

Walawi 21: Maswali & Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Walawi 21, (3-BSG-21J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza katika sura hii.   Utangulizi: “Ujumbe wa sura ya 21 ni makuhani na familia zao. Ni lazima wajiepushe na unajisi wa kila aina. Watu waliruhusiwa kufanya mambo fulani yaliyokatazwa kwa makuhani. Kwa upande mwingine, makuhani wa kawaida walipewa
...read more

Walawi 20: Maswali na Majibu

Walawi 20: Maswali na Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Walawi 20, (3-BSG-20J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza katika sura hii.  Utangulizi: Kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tudurusu yale ambayo tumekamilisha hadi hivi karibuni. Siku ya Upatanisho (Walawi 16); Utakatifu wa Damu (Walawi 17); Sheria za Maadili ya Kimapenzi (Walawi 18); Sheria za Maadili na Maadhimisho
...read more

Walawi 20: Mdokezo wa Sura

Walawi 20: Mdokezo wa Sura

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Muhtasari wa Sura/ Walawi 20, (3-BSG-20D)/ Dhamira: Adhabu dhidi ya Ibada ya Sanamu & Dhambi wa Upujufu. Wahusika: Mungu, Musa, Israeli Wote (pamoja na Wageni waishio Israeli) Andiko Kuu: “Basi zishikeni amri Zangu zote, na hukumu Zangu zote, na kuzifanya; ili kwamba hiyo nchi, ambayo nawapeleka ninyi kukaa, isiwatapike. Nanyi msiende
...read more

Usiwe na Miungu Mingine!

Usiwe na Miungu Mingine!

Ibada ya Alfajiri: Walawi 20. / USIWE NA MIUNGU MINGINE! / Fungu Kuu: Walawi 20:1-3. Je BWANA anasema nini asubuhi ya leo? Anasema hivi: Mwisraeli yeyote au mgeni ye yote anayeishi katika Israeli ambaye hutoa watoto wake kwa Moleki (mungu wa Waamoni) [kama dhabihu ya kibinadamu] hakika atauawa; Watu wa nchi watampiga kwa mawe. Nami nitaweka Uso
...read more

Walawi 18: Maswali ya Kujadili

Walawi 18: Maswali ya Kujadili

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Walawi 18, (3-BSG-18K)/ Maswali ya kuzingatia wakati ukichunguza sura hii kwa kina zaidi.   Tafakari na Kujadili – [1] Kwa mujibu wa Walawi 18, familia ya karibu (mahusiano ya mwili: wazazi, mama wa kambo, dada, wajukuu, dada wa kambo, shangazi, mkamwana, na shemeji)—wamezuiliwa kuwa wenzi wa kimapenzi. Je, makatazo haya bado
...read more