Yoshua 16: Maswali na Majibu

Yoshua 16: Maswali na Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Yoshua 16, (6-BSG-16J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza kuhusu sura hii.   [1] Nini mada kuu katika Yoshua, sura ya 13 hadi 21? Urithi na Ugawaji wa Nchi ya Ahadi. Yoshua 13: Nchi Iliyobaki; Ugawaji wa Mashariki ya Yordani Yoshua 14: Kugawanywa kwa Nchi ya Magharibi
...read more

Yoshua 9: Maswali na Majibu

Yoshua 9: Maswali na Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Yoshua 9, (6-BSG-9J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza kuhusu sura hii. [1] Je, unaweza kuandika muhtasari wa sura za Yoshua 1 hadi 9? Ndiyo. Yoshua 1, Utume wa Yoshua. Yoshua 2, Uongofu wa Rahabu. Yoshua 3, Kuvuka Yordani. Yoshua 4, Mawe ya Ukumbusho. Yoshua 5, Utayari
...read more

Yoshua 7: Maswali & Majibu

Yoshua 7: Maswali & Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Yoshua 5, (6-BSG-7J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza kuhusu sura hii. [1] Tafadhali pitia upya yale ambayo tumejadili hadi sasa katika Kitabu cha Yoshua. Yoshua 1, Utume wa Yoshua. Yoshua 2, Uongofu wa Rahabu. Yoshua 3, Kuvuka Yordani. Yoshua 4, Mawe ya Ukumbusho. Yoshua 5, Utayari
...read more

Yoshua 6: Maswali na Majibu.

Yoshua 6: Maswali na Majibu.

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Yoshua 6, (6-BSG-6J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza kuhusu sura hii.   [1] Sura hii inahusu nini hasa? — Sasa tunaingia sehemu mpya katika Kitabu cha Yoshua. Katika Yoshua 1 hadi 5, mada ni “Kuingia Kanaani.” Yoshua 6-12 inahusika na “Kuiteka Kanaani,” itakayowachukua Israeli kama miaka
...read more

Joshua 5: Maswali & Majibu

Joshua 5: Maswali & Majibu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Yoshua 5, (6-BSG-5J)/ Katika ibara fupi, jibu maswali au andika mawazo makuu uliyojifunza katika sura hii.   [1] Je, unaweza kuandika muhtasari wa sura za Yoshua 1 hadi 8? Ndiyo. Yoshua 1, Utume wa Yoshua. Yoshua 2, Uongofu wa Rahabu. Yoshua 3, Kuvuka Yordani. Yoshua 4, Mawe ya Ukumbusho. Yoshua 5,
...read more