Marko 13: Usomaji wa Biblia

Marko 13: Usomaji wa Biblia

Marko 13: Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Marko sura ya 13/ Dhima: Dalili za Siku za Mwisho.   MARKO 13 1 Hata alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Mwalimu, tazama, yalivyo mawe na majengo haya! 2 Yesu akajibu, akamwambia, Wayaona majengo haya makubwa? Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. 3 Hata
...read more

Marko 12: Usomaji wa Biblia

Marko 12: Usomaji wa Biblia

Marko 12: Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Marko sura ya 12/ Dhima: Mabishano kati ya Yesu na Viongozi wa dini Hekaluni (11:27-12:44).   MARKO 12 1 Akaanza kusema nao kwa mifano; Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. 2 Hata kwa wakati wake akatuma
...read more

Marko 11: Usomaji wa Biblia.

Marko 11: Usomaji wa Biblia.

Marko 11: Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Marko sura ya 11/ Dhima: Yesu Anaingia Yerusalemi (11:1-33). MARKO 11 1 Hata walipokaribia Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, 2 akawaambia, Nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili; na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwana-punda amefungwa, asiyepandwa na
...read more

Danieli 5: Usomaji, Vidokezo, Mjadala.

Danieli 5: Usomaji, Vidokezo, Mjadala.

Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Danieli 5/ Dhima: Karamu ya Belshaza na Anguko la Babeli (5:1–31)   DANIELI 5: 1 Belshaza, mfalme, aliwafanyia wakuu wake elfu karamu kubwa akanywa divai mbele ya elfu hao. 2 Belshaza, alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha, ambavyo baba yake, Nebukadreza, alivitoa katika
...read more

Danieli 3: Usomaji, Vidokezo, Mjadala.

Danieli 3: Usomaji, Vidokezo, Mjadala.

Usomaji wa Biblia kwa Mpango/ Kitabu cha Danieli 3/ Dhima: Kukombolewa kutoka kwenye Tanuru Liwakalo Moto: Somo Kuhusu Imani Thabiti (3:1-30).   DANIELI 3: 1 Nebukadreza, mfalme, alifanya sanamu ya dhahabu, ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa sitini, na upana wake dhiraa sita; akaisimamisha katika uwanda wa Dura, katika wilaya ya Babeli. 2 Ndipo Nebukadreza akatuma
...read more