Mathayo 2: Ibada

Mathayo 2: Ibada

Mathayo 2: Mwongozo wa Ibada/ 40-BSG-2A, (Mathayo 2:1-12)/ Dhima: Mtanitafuta na Kunipata/Wimbo: “Jesus paid it all, All to Him I owe” – [Mwandishi: Elvina M. Hall (1865)].   Uchunguzi: Mamajusi kutoka Mashariki (Mat. 2:1-12)/ Kumtafuta Mungu – (Isa 45:19; 1 Nyak. 28:9; Zab. 14:2; 27:8; 32:6; 95:7; Mit. 8:17; Yer. 29:12-14; Mat 7:7- 8; 2
...read more

Mathayo 1: Ibada

Mathayo 1: Ibada

Mathayo 1: Mwongozo wa Ibada/ 40-BSG-1A, (Mathayo 1:18-25)/ Dhima: Kristo – Mwanadamu kamili, Mungu kamili/ Wimbo: “Live out Thy life within me” (SDAH 316).   Uchunguzi: Nasaba ya Yesu Kristo — (Mwa. 5:1–32; 11:10–26; Ruthu 4:18–22; 1 Nya. 1:1–4, 24–27, 34; 2:1–15; Mat. 1:2–17; Luka 3:23-38); Kuzaliwa kwa Yesu (Mat. 1:18-25; Luka 1:26-28; 2:1-7) Tafakari:
...read more

Danieli 5: Mwongozo wa Ibada

Danieli 5: Mwongozo wa Ibada

Danieli 5: Mwongozo wa Ibada/ 27-BSG-5A, (Danieli 5:1-31)/ Dhima: Kuhesabiwa, Kupimwa, na Kukatawaliwa/ Wimbo: Hukumu Imeanzishwa (SDAH 416)   Uchunguzi: Anguko la Babeli (Danieli 5:1-31); Ubatili wa Sanamu/ Ibada ya Sanamu (Danieli 5:23, cf. Zab. 115:4-8; Hab. 2:18-19; Yer. 10:5, 15; 50:38; 51:17; Hab. 2:18). Tafakari: Sura hii hujulikana vema kwa kirai – “Maandiko Ukutani.”
...read more

Danieli 3: Mwongozo wa Ibada.

Danieli 3: Mwongozo wa Ibada.

Danieli 3: Mwongozo wa ibada/ 27-BSG-3A, (Danieli 3:)/ Dhima: Ukombozi kutoka katika Tanuru la Moto/Wimbo: Guide me, O thou great Jehovah (SDAH 538).   Uchunguzi: Uradhi wa kustahimili Taabu, Maumivu, Mateso, Fedheha, Aibu, Mauti – (Ebr. 13:12–13; Yak. 1:2–4; 1 Pet 2:19–21, 22–25; 3:13–14; Ufu. 2:10). Tafakari: “Mara ya mwisho tulipomsikia Mfalme Nebukadneza, kwa kweli
...read more

Danieli 2: Mwongozo wa Ibada

Danieli 2: Mwongozo wa Ibada

Danieli 2: Mwongozo wa Ibada/ 27-BSG-2A, (Danieli 2:1-49)/ Dhima: Jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono/ Wimbo: Yesu Anakuja Tena! (NK 161).   UCHUNGUZI: Kuanzishwa kwa ufalme wa Mungu wa utukufu – (Danieli 2; 7; cf. 1 Kor. 15:24; 2 Thes. 1:7–8; 2 Pet 3:12; Ufu. 19:6-9, 11–16; 21:1-5). TAFAKARI: Danieli sura ya 2 inaeleza juu
...read more