Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi/ Januari 21, 2021/ 26-BSG-30B, (Ezekieli 30:1-26)/ Dhima: Hukumu ya Mungu juu ya Misri/ Wimbo: Imeanzishwa Hukumu (SDAH 416) Ezekieli 30:22–24 — 22 Basi Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, Mimi ni juu ya Farao, mfalme wa Misri, nami nitamvunja mikono yake, mkono ulio wenye nguvu, na huo uliovunjika, Nami nitauangusha upanga ulio katika mkono
...read more

Yeremia 2: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 2: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 2/ Dhima: “Lakini uovu wako umeandikwa mbele Yangu.” /24-BSG-2B, (Yeremia 2:21-22)/ Wimbo: Come unto me, all ye who are weary! [Mwandishi: J. Spencer Tilton]   Andiko Msingi: “Nami nalikuwa nimekupanda, mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa; umegeukaje, basi, kuwa mche usiofaa wa mzabibu-mwitu
...read more

Yeremia 3: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 3: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 3/ Dhima: Mambo Yasababisha Uzinzi wa Kiroho/24-BSG-3B, (Yeremia 3:8-9)/ Wimbo: I lay my sins on Jesus, [SDAH # 298].   Andiko Msingi: Yeremia 3:8–9  — 8 Nami nikaona, wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi, nikampa hati ya talaka kwa sababu hiyo ya kuzini,
...read more

Yeremia 1: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 1: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 1/ Dhima: Uhakikisho wa Mungu kwa Yeremia/24-BSG-1B, (Yeremia 1:17-19)/ Wimbo: “Anywhere with Jesus I can Safely Go!” [Mwandishi: Jessie Brown Pounds (1887)]   Yeremia 1:17–19 — 17 “Haya basi, wewe jifunge viuno, ukaondoke ukawaambie maneno yote niliyokuamuru; usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha
...read more

Isaya 53: Mwongozo wa Maombi

Isaya 53: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Isaya 53/ Dhima: Yesu Anaita! /23-BSG-53B, (Isaya 53:5)/ Wimbo: Jesus is tenderly calling thee home, [Mwandishi: Fanny Crosby]   Andiko Msingi: ““Bali alijeruhiwa sababu ya makosa yetu, alichubuliwa sababu ya hatia na udhalimu wetu; adhabu ya [iliyohitajika ili kupata] amani na ustawi wetu ilikuwa
...read more