Mti wa ujuzi wa Mema na Mabaya

Mti wa ujuzi wa Mema na Mabaya

Mwanzo 2: Mwongozo wa Maombi/ 1-BSG-2B (Mwanzo 2:1-25)/ Dhima: Mti wa ujuzi wa Mema na Mabaya/ Wimbo:   Andiko Msingi: “Na BWANA Mungu akamwagiza huyo mtu, akisema, Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula; lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa
...read more

Alifanya Nyota Pia

Alifanya Nyota Pia

Mwanzo 1: Mwongozo wa Maombi/ 1-BSG-1B (Mwanzo 1:1-31)/ Dhima: Alifanya Nyota Pia/ Wimbo: Vito vya thamani kubwa (NK 196) Andiko Msingi: “Yeye afanyaye Kilimia na Orioni, na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi, na kuufanya mchana kuwa giza kwa usiku; Yeye ayaitaye maji ya bahari, na kuyamwaga juu ya uso wa nchi; Bwana, ndilo jina
...read more

Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi

Ezekieli 30: Maombi/ Januari 21, 2021/ 26-BSG-30B, (Ezekieli 30:1-26)/ Dhima: Hukumu ya Mungu juu ya Misri/ Wimbo: Imeanzishwa Hukumu (SDAH 416) Ezekieli 30:22–24 — 22 Basi Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, Mimi ni juu ya Farao, mfalme wa Misri, nami nitamvunja mikono yake, mkono ulio wenye nguvu, na huo uliovunjika, Nami nitauangusha upanga ulio katika mkono
...read more

Yeremia 2: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 2: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 2/ Dhima: “Lakini uovu wako umeandikwa mbele Yangu.” /24-BSG-2B, (Yeremia 2:21-22)/ Wimbo: Come unto me, all ye who are weary! [Mwandishi: J. Spencer Tilton]   Andiko Msingi: “Nami nalikuwa nimekupanda, mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa; umegeukaje, basi, kuwa mche usiofaa wa mzabibu-mwitu
...read more

Yeremia 3: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 3: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 3/ Dhima: Mambo Yasababisha Uzinzi wa Kiroho/24-BSG-3B, (Yeremia 3:8-9)/ Wimbo: I lay my sins on Jesus, [SDAH # 298].   Andiko Msingi: Yeremia 3:8–9  — 8 Nami nikaona, wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi, nikampa hati ya talaka kwa sababu hiyo ya kuzini,
...read more