Neno Moja Tu

Neno Moja Tu

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Marko 10, (41-BSG-10Y)/ Mawazo ya Kiibada katika Marko 10/ Somo: Umepungukiwa na Neno Moja.   Andiko Makini: “Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. ‘Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate.’ Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa
...read more

Herode vs. Mamajusi

Herode vs. Mamajusi

Vidokezo vya Sahamu vinavyoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo/ Dhima: Herode vs. Mamajusi.   Andiko Msingi: “Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, Yuko wapi Yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia
...read more

Kiburi cha Misri.

Kiburi cha Misri.

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ 26-BSG-29Y, (Ezekieli 29:2-3, 6)/ Vidokezo vya Sahamu vinavyoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo / Dhima: Kiburi cha Misri. Andiko Msingi: “Mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao, mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake, na juu ya Misri yote; nena, useme, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, Mimi ni juu yako,
...read more

Kiri Udhalimu Wako

Kiri Udhalimu Wako

Mwongozo wa Kujifunza Biblia/ Jeremiah 3, (24-BSG-3Y)/ Wazo la Usiku Linaloshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo/ Dhima: Kiri Udhalimu Wako/ Wimbo: Jesus, the loving Shepherd, [Mwandishi: W. A. Ogden]   Andiko Msingi: Yeremia 3:12–13 — 12 Enenda, ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme, Rudi, Ee Israeli mwenye kuasi, asema Bwana; sitakutazama
...read more

Toba Ya Kweli

Toba Ya Kweli

Wazo la Usiku linaloshabihiana na Mpango wa Usomaji wa Biblia wa Leo: Isaya 27/ Dhima: Toba Ya Kweli/ 23-BSG-20Y (Isaya 27:8-9)/ Wimbo: “Tumesikia Mbiu: Yesu Huokoa” (NK # 108).   Andiko Kuu: Isaya 27:8-9 — 8 “Umemwadhibu kwa kiasi, ulipomfukuza; ukampepeta kwa upepo mkali katika siku ya upepo wa mashariki. 9 Basi, uovu wa Yakobo utatakaswa
...read more