Yeremia 1: Mwongozo wa Maombi

Yeremia 1: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Yeremia 1/ Dhima: Uhakikisho wa Mungu kwa Yeremia/24-BSG-1B, (Yeremia 1:17-19)/ Wimbo: “Anywhere with Jesus I can Safely Go!” [Mwandishi: Jessie Brown Pounds (1887)]   Yeremia 1:17–19 — 17 “Haya basi, wewe jifunge viuno, ukaondoke ukawaambie maneno yote niliyokuamuru; usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha
...read more

Isaya 53: Mwongozo wa Maombi

Isaya 53: Mwongozo wa Maombi

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Isaya 53/ Dhima: Yesu Anaita! /23-BSG-53B, (Isaya 53:5)/ Wimbo: Jesus is tenderly calling thee home, [Mwandishi: Fanny Crosby]   Andiko Msingi: ““Bali alijeruhiwa sababu ya makosa yetu, alichubuliwa sababu ya hatia na udhalimu wetu; adhabu ya [iliyohitajika ili kupata] amani na ustawi wetu ilikuwa
...read more

Isaya 2: Mwongozo wa Maombi.

Isaya 2: Mwongozo wa Maombi.

Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Isaya 2/ Dhima: Tembea katika Nuru / 23-BSG-2B, (Isaya 2:5)/ Andiko Msingi: “Enyi wa nyumba ya Israeli, njoni, twende katika nuru ya Bwana.” (Isaya 2:5)/ Wimbo: Brightly beams our Father’s mercy [Mwandishi: P. P. Bliss (1871)]   Maelezo ya Ufunguzi: Nasihi ya kwanza: Enendeni
...read more

Uasi wa Yuda

Uasi wa Yuda

MWONGOZO WA MAOMBI Mwongozo wa Maombi Unaoshabihiana na “Mpango wa Usomaji Biblia” wa leo: Isaya 1/ Dhima: Uasi wa Yuda/ 23-BSG-1B, (Isaya 1:4-5)/ Wimbo: “I hear the Savior say, Thy strength indeed is small” [Mwandishi: Elvina M. Hall (1865)]   Andiko Msingi: “Ole wake, taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda
...read more

Mithali 1: Mwongozo wa Sala

Mithali 1: Mwongozo wa Sala

Mithali 1: Mwongozo wa Sala/ Dhima: Mwanzo wa Maarifa/ 19-BSG-141B, (Mithali 1:1-33)/ Andiko Msingi: “Kumcha Bwana ni chanzo na sehemu muhimu na ya msingi ya maarifa [ni hatua ya awali na kiini]; Bali wapumbavu hudharau hekima ya ustadi na uungu, na adabu na mafundisho.” (Mithali 1:7, AMP) Wimbo: Wapenzi wa Bwana, (NK 170).   Maelezo
...read more